Ingó adásvételi szerződés (részletfizetéssel)

Feltöltve: 2024.01.09.
Utoljára módosítva: 2024.01.12.
Mintát készítette: dr. Závotka Zsolt

Az ingó dolog fogalma széles kört ölel fel, kevésbé kötött szabályokkal, mint az ingatlanok adásvétele. Írásba foglalását a jogszabályok is csak kivételes esetekben követelik meg. Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne kellene ebben a körben is számos formaiságot betartani.

Ingatlan esetén a szerződés írásba foglalása, és a tulajdonjog átruházás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez ügyvédi ellenjegyzés is szükséges. Ingó esetében ezeket a követelményeket a Polgári Törvénykönyv nem írja elő, azonban bizonyos vagyontárgyak esetén egyéb jogszabályok kötelezővé tehetik az írásbeli formát, mint például a gépjármű adásvételi szerződés esetében.

Az ingó vagyontárgyak esetében elsősorban egy későbbi jogvitában jelenthet nagy segítséget az írásba foglalás, amikor pl. egy kicserélést vagy kijavítást érvényesíteni kell. 

Ingó esetében teljes bizonyító erejű magánokirathoz szükséges:
- két tanú, lakhelyük feltüntetése mellett aláírásával igazolja, hogy a felek a szerződést előttük írták alá, vagy az aláírásokat előttük sajátjukként ismerték el;
- a felek aláírását közjegyző vagy ügyvéd hitelesítette,
- ügyvéd vagy jogtanácsos az általa készített és a felek által aláírt okiratot ellenjegyzéssel látja el.

Nagyon lényeges, hogy ha a szerződést írásban kötötték meg, akkor már nem lehet azt szóban módosítani, még úgy sem, hogy az erre irányuló egyező akarat megvana  másik félben is.

Kiköthető a szerződésben, hogy a vevő a vételárat meghatározott időpontokban, több részletben fizeti meg, viszont itt a dolog tulajdonjogát már a vételár teljes megfizetése előtt átruházod a vevőre. Ha a vevő a részletet az esedékességkor nem fizeti meg, úgy megvonhatod a részletfizetési kedvezményt vagy elállhatsz a szerződéstől. Elállás esetén a vevőnek a birtokában volt dolog után használati díjat kell fizetnie, így az ennek értékével csökkentett részleteket kell csak visszafizetned a részére.
 

Ingó adásvételi szerződés minta