*Hulladékgazdálkodási szabályzat (2024)

Feltöltve: 2024.01.29.
Utoljára módosítva: 2024.01.29.
Mintát készítette: dr. Farkas-Csamangó Erika

A kiterjesztett gyártói felelősség hulladékgazdálkodási szabályaihoz kapcsolódtak év végével a DRS bevezetésének szabályai, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladékokra vonatkozó előírások. Mindezen három nagy változás keretei között kellett aktualizálnunk a hulladékgazdálkodási szabályzatot 2024-re.

A hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítését a gyártók által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díjból kollektív teljesítés keretében a koncessziós társaság valósítja meg. A kötelezettséget kollektíven és egyénileg is lehet teljesíteni, illetve a szabályok vonatkoznak a koncessziós társaságra és azok alvállalkozóira is.
A körforgásos termékekből képződött hulladékról a közvetítő, a kereskedő és a hulladékkezelő elkülönítetten vezet nyilvántartást.

A kötelező visszaváltási díjas rendszer

Az EPR rendszer mellett egyes csomagolások (üveg, alumínium italtartók, stb.) esetében megjelent a kötelező visszaváltási díj, annak rendszere (DRS – Deposit Return System), illetve a visszaváltási rendszer és annak beruházási, és üzemeltetési költségeihez való hozzájárulás is, amely ugyancsak a gyártókat terheli. 
A kötelező visszaváltási díjas termékek hulladékainak összegyűjtése és kezelésre történő átadása 2023. július 1-jétől 35 évre kötött koncessziós szerződés alapján történik, a koncesszor által létrehozott MOL MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt. szervezésében.
A 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezik a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól.
A rendelet hatálya a belföldön forgalomba hozott visszaváltási díjas termékekre terjed ki. Meghatározza a visszaváltási díjas termékek körét, valamint az ezen kívül eső, önkéntesen visszaváltási díjas termékek esetében követendő szabályokat.
A kötelezően visszaváltási díjas termékeken belül megkülönböztet a jogszabály újrahasználható (többutas, újratölthető) és a nem újrahasználható (egyutas, egyszer használatos) termékeket.

A rendelet lehetőséget ad más termékeket önkéntesen visszaváltási díjasként forgalmazni. Önkéntesen visszaváltási díjas termék: kötelezően visszaváltási díjas terméknek nem minősülő, a gyártó által önkéntesen „visszaváltható” megjelöléssel gyártott, illetve forgalomba hozott,  az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó hulladékká váló újrahasználható termék vagy újrahasználható csomagolás, továbbá az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe nem tartozó hulladékká váló termék, amelynek e megjelöléssel történő gyártását, illetve forgalomba hozatalát az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelentették.

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok rendszere

A 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet a gazdálkodói elkülönítetten gyűjtött koncessziós hulladékra vonatkozó eljárási szabályokat határozza meg. Ennek értelmében a hulladéktermelő gazdálkodó szervezetnek a koncessziós társasággal az igénybe venni kívánt szolgáltatástól függően szerződést kell kötnie a hulladék elszállítása érdekében. A szolgáltatásért a 8/2023 (VI.2.) EM rendelet szerinti díjat kell fizetni, ide nem értve a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékekből származó hulladékot. A szerződésnek legalább a települési papír, műanyag és fém hulladék elkülönített gyűjtésére és szállítására ki kell terjednie. Más hulladék esetében az ágazati szabályokhoz kell igazodni.
A 8/2023 (VI.2.) EM rendelet meghatározza a koncessziós társaságnak fizetendő fajlagos EPR-díjakat, ezen belül például a gazdálkodó szervezetek elkülönítetten gyűjtött (települési) hulladéka után fizetendő díjakat.
Külön kormányrendelet (a 269/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet) határozza meg a koncesszort megillető kártérítés kereteit, ha a koncessziós szerződés mégsem lépne hatályba. 
A 10/2023. (VI.30.) MEKH rendelet határozza meg, hogy a koncesszori közszolgáltatásról kinek milyen adatot kell szolgáltatnia a MEKH (Magyar Energetikai-és Közműszabályozási Hivatal) részére.
A 11/2023. (VI. 30.) MEKH rendelet a hulladéktermelőt az értékkel bíró hulladékért járó kompenzáció meghatározásáról, illetve vita esetén a MEKH eljárásának kereteiről rendelkezik. Vita esetén a termelőnek kell a kérelmet benyújtania, a hulladék átadása és a kompenzáció meg (meg nem) fizetését követően.
 

Hulladékgazdálkodási szabályzat 2024-minta