SZMSZ gazdasági társaság számára (2020)

Feltöltve: 2020.01.15.
Utoljára módosítva: 2022.05.10.
Mintát készítette: dr. Anda Péter

Szervezeti és működési szabályzat készítése elsősorban azoknál a társaságoknál és vállalkozásoknál ajánlott, ahol a munkaköri leírásban nem lehet teljes körűen szabályozni a feladatokat, hatásköröket és hierarchikus viszonyokat. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) a szervezet felépítésének, működésének egyedi sajátosságaira koncentrálva, azt kiemelve kell megalkotni olyan folyamatok vonatkozásában, melyeket a kapcsolódó jogszabályok nem vagy nem elég részletességgel szabályoznak.
Egy működő vállalkozás által alkalmazható dokumentum elsősorban a szervezet és működési rend témaköreire koncentrál.

A szervezeti struktúrát bemutató folyamat ábrát mellékletként célszerű csatolni. Ebben a részben a tagsági viszonyok, társaság tulajdonlása, vagyis a tulajdonosok és a tulajdonrészek kerülnek részletezésre, továbbá az ezekből fakadó jogok és kötelezettségek mind a jogi személyek és magánszemélyek tekintetében.
A taggyűlés tagjait, levezető elnök személyét mutatja be, és döntési, szavazati jogkörét. A taggyűlés és rendkívüli ülés összehívásának módját valamint levezetését részletezi a fejezet. A taggyűlésekről jegyzőkönyv vezetésének és a taggyűlésen meghozott döntésekről szóló határozatok tartalmi követelményeit ismerteti. Itt kerülnek ismertetésre a társaság vezető tisztségviselői és feladataik tisztségenként (ügyvezető, könyvvizsgáló, taggyűlés elnöke).

A belső ellenőrzés körébe tartozik a társaság működésének, gazdálkodásának, pénzkezelésének, ügyvitelének, a társasági vagyon védelmének rendszeres felmérése; a jogszabályok, a társasági szerződés és a belső szabályzatok betartása, helyes alkalmazásuk megkövetelése. A vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető, továbbá az egyes vezetői munkakört betöltő dolgozók kötelesek az alájuk rendelt dolgozókat végzett munkájukról és a feladataik teljesítéséről szükség szerinti gyakorisággal beszámoltatni, és egyébként meggyőződni a kitűzött feladatok teljesítéséről.

SZMSZ gazdasági társaság számára (2020)