Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata (2021)

Feltöltve: 2021.05.01.
Utoljára módosítva: 2022.02.23.
Mintát készítette: Dobrádiné Szűcs Zsuzsanna

Miért kell selejtezési szabályzatot készíteni?
A Számviteli törvény nem határozza meg a selejtezés tartalmát, nem tartalmaz kötelező előírást a Selejtezési Szabályzat elkészítésére vonatkozóan. A törvényben csak az eszközök állományból kivezetése szerepel, amely bekövetkezhet egyrészt káresemény, másrészt feleslegessé válás miatt.
A Számviteli törvény ugyanakkor hangsúlyozza a vagyonért való felelősséget. Ennek érdekében, a szervezetnek a számviteli politikájában, illetve az ennek részét képező szabályzatában rendeznie kell a feleslegessé vált (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) eszközök selejtezését. 
A selejtezésre vonatkozó részletes szabályok önálló selejtezési szabályzatban, illetve a leltározási és leltárkészítési szabályzat részeként is meghatározhatóak.

Mit kell rendezni a selejtezési szabályzatban?
A Selejtezési Szabályzatban meg kell adni a selejtezési eljárás kezdeményezésére jogosultakat, az eljárás megkezdésének feltételeit és ügymenetét. 

A selejtezési szabályzat ajánlott tartalmi elemei:
1. A selejtezés általános tudnivalói.
2. A felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása.
3. Leértékelési és selejtezési eljárás.
4. A hasznosítás és selejtezés pénzügyi számviteli elszámolása.
5. Hasznosítási és selejtezési bizottság.
Mellékletek (Jegyzőkönyv tárgyi eszközök selejtezéséről, Jegyzőkönyv készletek selejtezéséről, leértékeléséről, Megsemmisítési jegyzőkönyv).