Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési rendjére vonatkozó szabályzat (2019)

Feltöltve: 2019.02.01.
Utoljára módosítva: 2022.01.04.
Mintát készítette: Dobrádiné Szűcs Zsuzsanna

Miért kell selejtezési szabályzatot készíteni?
A Számviteli törvény nem határozza meg a selejtezés tartalmát, nem tartalmaz kötelező előírást a Selejtezési Szabályzat elkészítésére vonatkozóan. A törvényben csak az eszközök állományból kivezetése szerepel, amely bekövetkezhet egyrészt káresemény, másrészt feleslegessé válás miatt.
A Számviteli törvény ugyanakkor hangsúlyozza a vagyonért való felelősséget. Ennek érdekében, a szervezetnek a számviteli politikájában, illetve az ennek részét képező szabályzatában rendeznie kell a feleslegessé vált (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) eszközök selejtezését. 
A selejtezésre vonatkozó részletes szabályok önálló selejtezési szabályzatban, illetve a leltározási és leltárkészítési szabályzat részeként is meghatározhatóak.

Mit kell rendezni a selejtezési szabályzatban?
A Selejtezési Szabályzatban meg kell adni a selejtezési eljárás kezdeményezésére jogosultakat, az eljárás megkezdésének feltételeit és ügymenetét. 

A selejtezési szabályzat ajánlott tartalmi elemei:
1. A selejtezés általános tudnivalói.
2. A felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása.
3. Leértékelési és selejtezési eljárás.
4. A hasznosítás és selejtezés pénzügyi számviteli elszámolása.
5. Hasznosítási és selejtezési bizottság.
Mellékletek (Jegyzőkönyv tárgyi eszközök selejtezéséről, Jegyzőkönyv készletek selejtezéséről, leértékeléséről, Megsemmisítési jegyzőkönyv).

Kapcsolódó iratminta

Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata (2021)
Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési rendjére vonatkozó szabályzat (2019)