Eszközök és források értékelési szabályzata (2023)

Feltöltve: 2023.01.23.
Utoljára módosítva: 2024.01.23.
Mintát készítette: Szabóné Schmuczer Edit

Az eszközök és a források értékelési szabályzatát a számviteli politika keretében kell elkészíteni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) rögzíti azt is, hogy a számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős.

Miért kell értékelési szabályzatot készíteni?

Az eszközök és a források értékelési szabályzata a gazdálkodó szervezet eszközei, követelései, forrásai, kötelezettségei értékelésére vonatkozó számviteli politikai módszerek, eljárások összességét tartalmazza. 
Az értékelés a számvitelben olyan eljárás, amelyet egy eszköz/forrás értékének beszámolás céljából történő meghatározására használnak, az eszközök és források felvétele a szervezet számviteli nyilvántartásába, az alkalmazandó számviteli keret értékelési szabályainak megfelelően. 
A számviteli nyilvántartások számos olyan értékelést, elhatárolást és átvezetést tartalmaznak, amelyek nem külső bizonylat alapján, hanem elemzés és értékelés alapján kerülnek be a könyvekbe, ezeket az elemzéseket és értékeléseket a Számv. tv. és az értékelési szabályzat alapján kell elkészítenie és meghatároznia a szervezetnek. 
Ha egy szervezet nem rendelkezik értékelési szabályzattal, akkor az év végi értékelések, elhatárolások és átvezetések, valamint a beszámolóban kimutatott értékek ellenőrzése meghiúsulhat, mivel az értékeléskor alkalmazott elvek, módszerek rögzítése nem történik meg, illetve azok következetes alkalmazására nincs lehetőség.

Eszközök és források értékelési szabályzata 2023 minta.