Eszközök és források értékelési szabályzata (2019)

Feltöltve: 2019.02.01.
Utoljára módosítva: 2021.12.29.
Mintát készítette: Lauf László

Az eszközök és a források értékelési szabályzatát a számviteli politika keretében kell elkészíteni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) rögzíti azt is, hogy a számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős.

Miért kell értékelési szabályzatot készíteni?

Az eszközök és a források értékelési szabályzata a gazdálkodó szervezet eszközei, követelései, forrásai, kötelezettségei értékelésére vonatkozó számviteli politikai módszerek, eljárások összességét tartalmazza. 
Az értékelés a számvitelben olyan eljárás, amelyet egy eszköz/forrás értékének beszámolás céljából történő meghatározására használnak, az eszközök és források felvétele a szervezet számviteli nyilvántartásába, az alkalmazandó számviteli keret értékelési szabályainak megfelelően. 
A számviteli nyilvántartások számos olyan értékelést, elhatárolást és átvezetést tartalmaznak, amelyek nem külső bizonylat alapján, hanem elemzés és értékelés alapján kerülnek be a könyvekbe, ezeket az elemzéseket és értékeléseket a Számv. tv. és az értékelési szabályzat alapján kell elkészítenie és meghatároznia a szervezetnek. 
Ha egy szervezet nem rendelkezik értékelési szabályzattal, akkor az év végi értékelések, elhatárolások és átvezetések, valamint a beszámolóban kimutatott értékek ellenőrzése meghiúsulhat, mivel az értékeléskor alkalmazott elvek, módszerek rögzítése nem történik meg, illetve azok következetes alkalmazására nincs lehetőség.

Kapcsolódó jogszabály

2000. évi C. törvény

Kapcsolódó iratminta

Eszközök és források értékelési szabályzata (2020)
Eszközök és források értékelési szabályzata (2019)