Egyszerűsített munkaszerződés

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2024.07.05.
Mintát készítette: Szabóné Schmuczer Edit

A Munka törvénykönyvében megjelölt (Mt. 201-203. §) egyszerűsített foglalkoztatás az azt külön szabályozó 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) olyan alapján kedvező közteher-fizetési kötelezettséget tartalmaz, jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket, és anyagilag is előnyösebb.

Az egyszerűsített foglalkoztatás előnyei
Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a munkáltató az előírt meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. A bejelentés elektronikus úton, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül tehető meg a NAV-hoz.
Az elektronikus úton bevallásra nem kötelezett munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján az egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével is lehet létesíteni a bejelentési kötelezettség teljesítése mellett. 
A munkaszerződést ekkor a munka megkezdéséig írásba kell foglalni úgy, hogy a munkavégzés napjának végéig elegendő kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatokat.
Az Mt.-e rendelkezése alapján a munkaszerződéstől nem lehet elállni.

Milyen munkaköröket lehet ellátni egyszerűsített foglalkoztatás keretében? 
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerint ez a foglalkoztatási forma mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára, vagy alkalmi munkára alkalmazható, meghatározott időtartamban.

Kapcsolódó jogszabályok (2)

2012. évi I. törvény 2010. évi LXXV. törvény

Kapcsolódó iratminta

Munkaszerződés alap rendelkezésekkel
Egyszerűsített munkaszerződés minta