*Egyszerűsített munkaszerződés

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2024.02.09.
Mintát készítette: Szabóné Schmuczer Edit

A Munka törvénykönyvében megjelölt (Mt. 201-203. §) egyszerűsített foglalkoztatás az azt külön szabályozó 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) olyan alapján kedvező közteher-fizetési kötelezettséget tartalmaz, jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket, és anyagilag is előnyösebb.

Az egyszerűsített foglalkoztatás előnyei
Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a munkáltató az előírt meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. A bejelentés elektronikus úton, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül tehető meg a NAV-hoz.
Az elektronikus úton bevallásra nem kötelezett munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján az egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével is lehet létesíteni a bejelentési kötelezettség teljesítése mellett. 
A munkaszerződést ekkor a munka megkezdéséig írásba kell foglalni úgy, hogy a munkavégzés napjának végéig elegendő kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatokat.
Az Mt.-e rendelkezése alapján a munkaszerződéstől nem lehet elállni.

Milyen munkaköröket lehet ellátni egyszerűsített foglalkoztatás keretében? 
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerint ez a foglalkoztatási forma mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára, vagy alkalmi munkára alkalmazható, meghatározott időtartamban.

Kapcsolódó jogszabályok (2)

2012. évi I. törvény 2010. évi LXXV. törvény

Kapcsolódó iratminta

*Munkaszerződés alap rendelkezésekkel
egyszerűsített munkaszerződés minta