Egyezségi megállapodás (egyetlen tulajdonostárs általi tulajdonba vétel)

Feltöltve: 2023.05.16.
Utoljára módosítva: 2023.05.16.
Mintát készítette: dr. Schmuczer Anita

Az osztatlan közös tulajdonok megszüntetéséről a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (hétköznapi nevén bekebelezési törvényként ismert, hivatalos rövidítése: Foktftv.) és a Foktftv. végrehajtására kiadott, a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik. 

Termőföld osztatlan közös tulajdonának megszüntetését bármely tulajdonostárs kezdeményezheti a területileg illetékes földhivatalhoz, mint ingatlanügyi hatósághoz benyújtott, a folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzésére irányuló kérelemmel. A kérelemnek a földhivatalnál rendszeresített „Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.” nyomtatvány adattartalmán túlmenően tartalmaznia kell az alábbi - 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt - adatokat, illetve nyilatkozatokat:
•    jogi képviselő esetén annak kamarai azonosítója és elérhetősége;
•    a kérelmező vagy a képviseletében eljáró személy kormányzati ügyfélkapujához tartozó felhasználóneve és a hozzátartozó elektronikus levelezési címe;
•    ha az eljárásban közreműködik ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő mérnök, a földmérő neve és ingatlanrendező földmérő minősítésének száma;
•    a kérelmező nyilatkozata, amelyben tudomásul veszi, hogy az osztatlan közös tulajdon megszüntetése nem terjed ki a földrészlet és annak alrészletei határvonalának természetbeni felmérésre, valamint a földrészlet természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal való összehasonlítására, ezért a felmérési, térképezési és területszámítási hibából, valamint a művelési ág tényállapotoktól történő eltéréséből eredő következményeket a tulajdonosok viselik.

Egyezségi megállapodás (egyetlen tulajdonostárs általi tulajdonba vétel) minta