Biztonsági- és egészségvédelmi terv (BET) (2021)

Feltöltve: 2022.05.11.
Utoljára módosítva: 2022.05.11.
Mintát készítette: Rácz Krisztián

Munkavédelmi szabályzat: nem kötelező, de különösen ajánlott
Munkavédelmi szabályzat készítése nem kötelező, a jogszabály annak elkészítését a munkáltatóra bízza. A dolgozók egészségének és biztonságának érdekében mégis ajánlott a szabályzat elkészítése, és különösen indokolt kiskereskedelemben és vendéglátóiparban foglalkoztatott munkavállaló esetén. 
Ugyanakkor a munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. törvény - Mvt.) értelmében a munkáltató feladata az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek való megfelelés.
A munkáltató döntése, hogy milyen formát választ a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének védelme érdekében, ezért nem kötelezi a munkáltatót a törvény munkavédelmi szabályzat készítésére. A szabályzat készítése azonban a munkavédelmi gyakorlatban kialakult és bevált forma, mivel a nehezebben áttekinthető egyedi utasítások helyett célszerűbb a munkavédelem kérdéseit a munkavédelmi szabályzatban egységbe foglalni.

Bírságolás lehetősége
Ha már készítenek munkavédelmi szabályzatot, értelemszerűen az abban leírtakat be kell tartani – ennek elmaradása esetén bírság szabható ki!

Biztonsági és egészségvédelmi terv 
A Biztonsági és Egészségvédelmi Terv célja, hogy a munkahelyi biztonság megteremtése és folyamatos fenntartása megvalósuljon az építési területen, vagyis a kivitelezés területén, a kivitelezés teljes időtartama alatt.
Annak érdekében, hogy az építési munkák folyamán alkalmazott technológiák az ott dolgozókra és a környezetük részére ne jelentsenek veszélyt, szükséges a feladatok áttekintését követően a munkabiztonság megteremtésében szerepet játszó személyek, az intézkedések leírását, az intézkedések folyamatát és a megvalósuláskor elengedhetetlenül szükséges eszközök listáját összegyűjteni.
A munkavédelmi szabályzathoz hasonlóan a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben foglaltakat a kivitelezés során a munkáltató köteles figyelembe venni és betartani.

Biztonsági- és egészségvédelmi terv (BET) (2021)