Biológiai kockázatértékelési szabályzat (2023)

Feltöltve: 2023.01.30.
Utoljára módosítva: 2024.02.01.
Mintát készítette: Rácz Krisztián

Biológiai kockázatértékelés
Bizonyos munkakörökben, ahol fertőzésveszély, vagy járványveszély lehetősége áll fenn, biológiai kockázatértékelést kell elvégezni (biológiai kóroki tényezők felmérése), annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg lehessen becsülni.

Csak szakember végezheti!
A biológiai kockázatértékelés elkészítése is szaktevékenységnek minősül, kizárólag munkabiztonsági szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.

Éves kötelezettség
A biológiai kockázatértékelést évente, továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, amikor a körülmények megváltozása ezt indokolttá teszi (61/1999. (XII.1.) EüM rendelet). A munkáltatónak kell meghatároznia a munkavállalókat érő expozíció (veszélyeztetettség) jellegét, időtartamát és amennyiben lehetséges mértékét. A biológiai kockázatértékelést, kockázatbecslést minden (az adott munkahelyen ténylegesen megjelenő) biológiai tényezőre ki kell terjeszteni. 
A biológiai kockázatbecslés, kockázatértékelés az alapja a szükséges egyéni védőeszközök, illetve a munkaköri védőoltások meghatározásának.

Biológiai kockázatértékelés és a Covid világjárvány
A világjárvány jól ismert körülményei közepette értelemszerűen megnövekedett a munkahelyek biológiai kockázatértékelésének jelentősége.
 SARS-CoV-2 vírus fokozott kockázatának kitett tevékenységek (pl. egészségügyi és szociális ellátás, klinikai diagnosztikai laboratóriumokban végzett munkák) esetén a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet előírásait is figyelembe kell venni, különös tekintettel a rendelet 2020. november 5. napján hatályba lépő módosítására (40/2020. (XI. 4.) ITM rendelet)
Az ITM rendelet alapján az EüM rendelet 3. számú melléklete kiegészült a SARS-CoV-2 vírussal, a biológiai tényezők 3. csoportjába sorolva, erre a biológiai tényezőre is el kell végezni a kockázatbecslést. A kockázatértékelés aktualizálása és a kockázatkezelési intézkedések összehangolt tervezése, az egyéni és közösségi megelőző intézkedések terve ennek megfelelően kiegészül a SARS-CoV-2 vírussal összefüggő elemekkel – vagyis valamennyi érintett munkahelynek ennek megfelelően kell aktualizálnia biológiai kockázatértékelési szabályzatát.

Biológiai kockázatértékelési szabályzat 2023 minta