Bérszámfejtés adatvédelmi tájékoztató (2021)

Feltöltve: 2021.02.15.
Utoljára módosítva: 2024.02.09.
Mintát készítette: dr. Papp Anna Katalin

Adatvédelem a munkajogban
A 2018-as adatvédelmi rendelet, a GDPR bevezetéséhez kapcsolódott egy 2019-es munkajogi törvénymódosítás-csomag, amely nem kevesebb, mint 86 törvény között módosította a Munka Törvénykönyvét. A szabályok 2019. április 26-án léptek életbe és számtalan újdonságot tartalmaznak az adatkezelési és tájékoztatási szabályok kérdéseiből.

A legfontosabb változások az adatvédelmi szabályzathoz

A módosítások nyomán a Munka Törvénykönyve (Mt.) a 9. §-t követően az „Adatkezelés” alcímmel egészült ki. Az új alcímben kerülnek meghatározásra a munkáltató személyes adatkezeléssel és a különleges adatok kezelésével összefüggő jogai és kötelezettségei, összhangban a GDPR 88. cikkében kapott felhatalmazással. 
Az Mt. azon rendelkezése, miszerint a munkáltató a munkavállalótól olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését követelheti, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) tekintetében fontos, kiegészült azzal, hogy e közlésre igényt tarthat a munkaadó, ha mindez az Mt-ből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges. 
A törvénymódosítás értelmében továbbá a munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet a törvény Harmadik Részében (A munkaügyi kapcsolatok) meghatározott jogának gyakorlása vagy kötelességének teljesítése céljából nyilatkozat megtételét vagy adat közlését követelheti [Mt. 10. § (1)-(2) bek.]. A rendelkezéshez is kapcsolódó új rendelkezés szerint az igényérvényesítéshez okirat bemutatása követelhető [Mt. 10. § (3) bek.]. Így például a munkavállaló 16. életév alatti gyermek után járó pótszabadságára vonatkozó jogosultságának [Mt. 118. § (1) bek.] megállapításához kérheti a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatását. 
Valamennyi, az Mt. 10. §-ában foglalt adatkezelési szabályra irányadó azon új törvényi bekezdés, miszerint a munkáltató ezen adatkezeléséről az érintettet írásban tájékoztatja [Mt. 10. § (5) bek.]. Az Mt. módosítása szerint az írásbelivel ugyancsak egyenértékű a tájékoztatás helyben szokásos és általában ismert módon történő közzététele [Mt. 22. § (2) bek. b) pont]. Ezt a tájékoztatást szintén célszerű az előbbiekben javasolt adatvédelemmel- és kezeléssel foglalkozó szabályzatnak rögzítenie.