Belső ellenőrzési szabályzat (2019)

Feltöltve: 2019.05.12.
Utoljára módosítva: 2021.12.25.
Mintát készítette: Dobrádiné Szűcs Zsuzsanna

Mire figyeljünk a belső kontrollrendszerek kialakításánál? 

Jellegzetes hiba, hogy nem tervezik meg, nem alakítják ki a stratégiai vagy az operatív célokat, és a felügyeleti szerv nem ellenőrzi, nem hagyja jóvá a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SzMSz). Vagy: az SzMSz nem az épp aktuális szervezeti felépítést tartalmazza.
A belső szabályzatok esetén jellegzetes probléma valamelyik szabályzat hiányzik, nincsenek kialakítva a gazdaságosság, hatékonyság indikátorai.
Szintén a kontrollkörnyezeten belüli probléma hogy a munkaköri leírások nem határozzák meg pontosan a felelősségi köröket és a feladatokat. Jellemző hiba, hogy az ellenőrzési nyomvonal nem naprakész vagy nem folyamatalapú, továbbá, hogy nincs Etikai Kódex.
Sok szervezetnél nem szabályozzák az integrált kockázatkezelési rendszert, illetve a koordinálására sem jelölik ki a felelőst. 

A kontrolltevékenységek 
Lényeges hiba, ha a jóváhagyásokat nem az arra jogosult személyek írják alá, ha nem valósulnak meg a vezetői ellenőrzések. Fontos lenne továbbá, hogy szétválasszák a feladatköröket, így különítve el a teljesítést és az ellenőrzést.

A nyomonkövetési rendszer 
Elmarad a mutatószámok ellenőrzése, a belső kontrollrendszer éves felülvizsgálata és az intézkedési tervekben szereplő feladatok elvégzése is. És sokszor bizony nincs belső ellenőr.

Kapcsolódó jogszabály

2011. évi CXCV. törvény

Kapcsolódó iratminták (4)

Belső ellenőrzési alapszabály (2021)
Belső ellenőrzési kézikönyv (2021)
Belső ellenőrzési alapszabály (köztulajdonú társaság) (2021)
Belső ellenőrzési kézikönyv (köztulajdonú társaság) (2021)
Belső ellenőrzési szabályzat (2019)