Bejegyzési engedély ingatlanra vonatkozó tulajdonjog földhivatali bejegyzéséhez

Feltöltve: 2023.05.16.
Utoljára módosítva: 2023.05.16.
Mintát készítette: dr. Závotka Zsolt

A külföldi állampolgár közreműködésével megkötendő adásvétel elemei:

1. Amennyiben a külföldi állampolgár nem rendelkezik magyarországi személyazonosítóval és/vagy adószámmal, erről a körülményről az érintett felet nyilatkoztatni kell.

2. A vételár megfizetése jellemzően külföldi pénznemben történik (ha nincs erről külön megállapodás, akkor forintban kell megfizetni). 

3. Az okirat érvényességének többletfeltételeként a Ptk. 6:7. (4) bekezdésének második mondata a következőket írja elő: 
„Az olvasni nem tudó, továbbá az olyan személy esetén, aki nem érti azt a nyelvet, amelyen az írásbeli nyilatkozatát tartalmazó okirat készült, az írásbeli jognyilatkozat érvényességének további feltétele, hogy magából az okiratból kitűnjön, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy a nyilatkozó félnek megmagyarázta.”
A (4) bekezdésen alapuló érvénytelenségre csak a nyilatkozattevő személy érdekében lehet hivatkozni.

4. A tulajdonjog bejegyzéséhez az Inytv-ben előírt alaki és tartalmi követelményeken felül plusz feltétel, hogy a magyarországi lakhellyel nem rendelkező személy kézbesítési meghatalmazását is mellékelni kell. Ezt az Inytv 26. § (10) bekezdése a következők szerint írja elő:
„Ha a szerződő felek valamelyike Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel (székhellyel vagy telephellyel) nem rendelkezik, és nincs az ingatlan-nyilvántartási eljárás vitelére belföldi lakóhellyel (székhellyel vagy telephellyel) rendelkező képviselője, a bejegyzési kérelemhez mellékelni kell magyarországi kézbesítési meghatalmazott nevét és lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), a kézbesítési meghatalmazott meghatalmazását, valamint a meghatalmazás elfogadását tartalmazó okiratot.”
A kézbesítési meghatalmazást a szerződés szövegébe - az ügyvédi meghatalmazástól elkülönítve – fel kell tüntetni.

 


 

Bejegyzési engedély ingatlanra vonatkozó tulajdonjog földhivatali bejegyzéséhez minta