Általános kockázatértékelési szabályzat (2019)

Feltöltve: 2019.04.05.
Utoljára módosítva: 2022.01.03.
Mintát készítette: Rácz Krisztián

A kockázatértékelés a munkavégzés körülményeinek, a munkakörnyezet kialakításának, az ott lezajló technológiai és irányítási folyamatoknak az áttekintése, elemzése és értékelése annak érdekében, hogy a potenciális veszélyek azonosíthatóak, a kockázatok nagysága becsülhető legyen. A kockázatértékelés feltárja, illetve meghatározza mindazokat a valószínűsíthetően bekövetkező egészségkárosító hatásokat és veszélyforrásokat, amelyek a munkavállalókra nézve, veszélyt vagy egészségkárosodást jelenthetnek.

Csak szakember végezheti!
A kockázatértékelés elkészítése szaktevékenységnek minősül, kizárólag munkabiztonsági
szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.

Előrelátás és kockázatcsökkentés 
A kockázatelemzés célja, hogy előretekintve kísérelje meg a veszélyeket azonosítani és intézkedéseivel azokat megszüntetni. A munkahelyi kockázatelemzés során fel kell tárni az egyidőben, egy konkrét személyre vonatkozó összes veszélyforrást és vizsgálni kell ezek együttes kockázatnövelő hatását. A kockázatcsökkentés megvalósulhat  műszaki, kollektív védelemmel, egyéni védőeszközök használatának alkalmazásával, szervezési intézkedésekkel.

A legfontosabb kérdés: mikor?

1. Alapesetben 3 év
Ha egy vállalkozás csak egy munkavállalót is foglalkoztat, akkor is kell munkahelyi  kockázatértékelést készítenie, pontosabban: készíttetnie és azt 3 évente felül kell vizsgálni (1993. évi XCIII. törvény - Mvt. 54. § (3) bek). 

2. Indokolt esetben 3 évnél korábban
3 évnél korábban akkor kell a kockázatértékelést elvégezni, ha a törvény szerint indokolttá vált, azaz a kockázatok lényegesen megváltoznak.
 Lényeges változást jelent, ha:
- a munkakörülmények megváltoznak (pl. munkaeszköz áthelyezése),
- az alkalmazott technológia módosult,
- a felhasznált veszélyes anyag kapcsán változás történt,
- az alkalmazott munkaeszközön átalakítást végeztek,
- a munkavégzés folyamatát (pl. a műveleti sorrendet) megváltoztatták.

3. „Haladéktalanul”
A felülvizsgálat elvégzése minden esetben kötelező:
- új technológia bevezetésekor,
- új veszélyes anyag vagy készítmény bevezetésekor,
- új munkaeszköz üzembe állását követően.

4. Soron kívül
Soron kívüli kockázatelemzés: a munkáltatónak soron kívül kell teljes kockázatelemzést vagy felülvizsgálatot végezni, ha a kockázatok lényeges megváltozása munkabalesetet, fokozott expozíciót vagy foglalkozási megbetegedést eredményezett.

Kapcsolódó jogszabály

1993. évi XCIII. törvény

Kapcsolódó iratminta

Általános kockázatértékelési szabályzat (2021)
Általános kockázatértékelési szabályzat (2019)