Bejelentkezés
Így módosul az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, módosul az Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A módosítás végleges formája elkészült, a kötelező egyeztetések is megtörténtek. A jelenlegi változtatás számos követelmény esetében enyhítést hoz majd, azonban az élet- és vagyonbiztonság szempontjából ésszerű és elfogadható mértékű lesz. A jogszabályváltozást az európai uniós, valamint hazai jogi szabályozással kapcsolatos változások is indokolják.

"Tűzvédelmi szabályzat-minta (2019)" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg majd továbbra is az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet.
A tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelveket. Ami biztosan tudható, hogy lesz újabb irányelv, ennek kidolgozására a bizottságok már felkészültek és megkezdődött a munkájuk ebben a tekintetben is. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint három módon lesz továbbra is elérhető, a tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával, a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.
Nagyon fontos és priorált feladat, hogy a gyakorló szakemberek megfelelő időben értesüljenek a szakterületüket közvetlenül érintő jogszabályi változásokról, ezzel elősegítve a mindennapi munkájuk és a változás előkészítését.
Nyilván, mint minden változás, ez is hatással lehet az éppen folyamatban lévő vagy tervezett beruházások megvalósítására.
A hétköznapokban is érzékelhető, hogy a katasztrófavédelem hatósági feladatai nőnek, tudatosan készítik fel a szakembereket a változásokra, folyamatos tájékoztatással, továbbképzésekkel. A jelenleg is alkalmazott hatósági eszköztár, Tavaszi Hatósági Kerekasztal, tájékoztatások és konzultációk, a rendezvények, a különböző kampányok és együttműködések mind a tűzvédelem biztonságot szolgálják, nem mellesleg a szakmai kompetenciákat és együtt gondolkodás alapjait teremtik meg.
Az a tény, hogy a jelenleg hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapjaiban módosította a tűzvédelem hazai rendszerét, vitathatatlan. Szakmai szabadságot adó, ám a biztonságot előtérbe helyező és közös célt felállító szabályozást használunk jelenleg. A cél közös: a biztonság megteremtése és fenntarthatósága. A jogalkotók szándéka, hogy 2022-től az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban már csak az elvárt biztonsági szintet előíró követelmények szerepelnek majd, és a megvalósításra választható alternatív, korszerű műszaki megoldások a tűzvédelmi műszaki irányelvekbe kerüljenek.
Fő szempont a követelmények és megoldások egyértelmű szétválasztása. A meglévő irányelvek bővítése folyamatban van, a kockázati osztályba sorolás, valamint
a robbanás elleni védelem területén új irányelv kidolgozása is szükségessé vált. Mindemellett a tűzterjedés elleni védelem és az építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzőiről szóló irányelv kiegészítése és módosítása is tervezett.
Az anyagok tűzveszélyességi osztályainak és az uniós veszélyességi osztályok összehangolása korábban is cél volt, ez is teljesülni fog a változás következtében. A kockázati osztályba sorolás kisebb, gyakorlati tapasztalatokon alapuló pontosításai fogják segíteni a tűzvédelmi tervezők feladatait, munkáját. A robbanás elleni védelem alapvető követelményeit egy önálló fejezet fogja tartalmazni, így könnyebben lesz értelmezhető és kezelhető a terület. A robbanó-, és robbantóanyagokra, valamint a pirotechnikai anyagokra is kiterjesztik a jogszabály hatályát.
A tervezet a jogszabályok és nemzetközi egyezmények alapján elindult azon az úton, hogy a változás bevezethető legyen. A változásokra fel kell készülni.
A fogalmak pontosítása, apróbb átalakítása várható, új fogalmak bevezetése is megtörténik, azonban továbbra is szeretném felívni a figyelmet, hogy nemcsak a jogszabály tartalmaz fogalmat vagy meghatározást, hanem a különböző irányelvek is. A tűzjelző és tűzoltó berendezések esetében a korábbi jogszabályi előírásnak megfelelően ismét csak azok fognak a jogszabály hatálya alá tartozni, melyeket a tűzvédelmi hatóság használatba vett. Pontosítások várhatóak a füstelvezetéssel, kiürítéssel, tűzoltási felvonulási területtel kapcsolatosan.
Fontos változás, hogy a tömegtartózkodásra szolgáló helyiségre előírt követelményeket kizárólag akkor kell majd érvényesíteni, ha a helyiségben összefüggő tömegtartózkodással kell számolni. A tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás változik, itt érdemes lesz teljes körűen vizsgálni majd a használati és a létesítési szabályok módosulását. Kiürítésnél az épületen tartózkodókkal is számolni kell. A lépcsőn való haladás esetén a megtett út hosszúságaként a szintkülönbség háromszoros szorzója kikerül a jogszabályból. Nagyon hasznos előírás, hogy az 50 főnél több személy kiürítésére szolgáló ajtó – azaz akár több kisebb befogadóképességű helyiségből összeadandó összlétszám esetén– a kiürítés irányába nyíljon,illetve a nyitásiránytól függetlenül menekülési útvonalon beépíthető legyen, legfeljebb 15 mm magas küszöb építhető be. A beléptető rendszerekkel szembeni kritérium, hogy vészeseti nyithatóság folyamatosan biztosított legyen.
A változás során a korábban már meghatározott pillérek továbbra is alapként szolgálnak. Továbbra is javaslom folyamatosan ellenőrizni a Nemzeti Jogszabály Tár (www.njt.hu) oldalán a jogszabály módosításának elérhetőségét. Továbbá javaslom a tűzvédelmi műszaki irányelvek változásainak követését. A felkészüléshez érdemes lesz figyelni a szakmai továbbképzéseket, tájékoztató anyagok megjelenését, a bevezetésre viszonylag tág időintervallum áll majd rendelkezésre, így biztosítva a szakmai felkészülést. A jogszabály hivatalos hatályba lépése előtt törekszünk az egyes témakörök bemutatására, külön hangsúlyt fektetve a változásokra.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Adópraxis (2019-03-19)

Tudjon meg mindent a cégkapuról

Segédletünkben összegyüjtöttük a január elsejétől életbe lépő változások gyakorlati útmutatóit.

Ha már előfizetőnk, kérjük, jelentkezzen be és keresse a "Cégkapu segédletek" menüpontot.

Előfizetés nélkül pedig kérje díjmentes segédletünk hozzáférését ingyenes regisztrációval!


Az űrlap kitöltését követően azonnal elküldjük Önnek e-mailen a Cégkapu segédleteket!
A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!

A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.