Bejelentkezés
Az (adat)védelem nevében: 2019-ben is GDPR
Az előző év slágertémájának számító adatvédelmi rendelet, a GDPR bevezetéséhez kapcsolódik egy idei törvénymódosítás-csomag, amely nem kevesebb, mint 86 törvény között módosította a Munka Törvénykönyvét. A szabályok április 26-án léptek életbe és számtalan meglepő újdonságot tartalmaznak a munkaviszony hétköznapi világából. Ezúttal az adatkezelési és tájékoztatási szabályok kérdését tekintjük át.

A módosítások nyomán a Munka Törvénykönyve (Mt.) a 9. §-t követően az „Adatkezelés” alcímmel egészült ki. Az új alcímben kerülnek meghatározásra a munkáltató személyes adatkezeléssel és a különleges adatok kezelésével összefüggő jogai és kötelezettségei, összhangban a GDPR 88. cikkében kapott felhatalmazással. 
Az Mt. azon rendelkezése, miszerint a munkáltató a munkavállalótól olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését követelheti, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) tekintetében fontos, kiegészült azzal, hogy e közlésre igényt tarthat a munkaadó, ha mindez az Mt-ből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges. 
A törvénymódosítás értelmében továbbá a munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet a törvény Harmadik Részében (A munkaügyi kapcsolatok) meghatározott jogának gyakorlása vagy kötelességének teljesítése céljából nyilatkozat megtételét vagy adat közlését követelheti [Mt. 10. § (1)-(2) bek.]. A rendelkezéshez is kapcsolódó új rendelkezés szerint az igényérvényesítéshez okirat bemutatása követelhető [Mt. 10. § (3) bek.]. Így például a munkavállaló 16. életév alatti gyermek után járó pótszabadságára vonatkozó jogosultságának [Mt. 118. § (1) bek.] megállapításához kérheti a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatását. A törvényjavaslathoz fűzött indokolás szerint e rendelkezés nem korlátozza a munkáltatónak a munkavállaló olyan személyes adatának kezelésére vonatkozó jogát, amelyet a munkavállaló külön jogszabály szerint megtett nyilatkozata tartalmaz (pl. az első házasok adókedvezményének érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat, melyet egyébként részben a munkáltatónak kell kitöltenie). 
Valamennyi, az Mt. 10. §-ában foglalt adatkezelési szabályra irányadó azon új törvényi bekezdés, miszerint a munkáltató ezen adatkezeléséről az érintettet írásban tájékoztatja [Mt. 10. § (5) bek.]. Az Mt. módosítása szerint az írásbelivel ugyancsak egyenértékű a tájékoztatás helyben szokásos és általában ismert módon történő közzététele [Mt. 22. § (2) bek. b) pont]. E tájékoztatást szintén célszerű az előbbiekben javasolt adatvédelemmel- és kezeléssel foglalkozó szabályzatnak rögzítenie.
 

2019-05-13

Tudjon meg mindent a cégkapuról

Segédletünkben összegyüjtöttük a január elsejétől életbe lépő változások gyakorlati útmutatóit.

Ha már előfizetőnk, kérjük, jelentkezzen be és keresse a "Cégkapu segédletek" menüpontot.

Előfizetés nélkül pedig kérje díjmentes segédletünk hozzáférését ingyenes regisztrációval!


Az űrlap kitöltését követően azonnal elküldjük Önnek e-mailen a Cégkapu segédleteket!
A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.